728 x 90

Dévai gyerekek látogattak el Gyimesbe és Csíkszeredába

Dévai gyerekek látogattak el Gyimesbe és Csíkszeredába

Dévai gyerekek táboroztak Gyimesben az elmúlt napokban, és ellátogattak Csíkszeredába is.

Több mint ötven dévai gyerek vett részt a Gyimesben szervezett táborban. A gyermekek Csíkszeredába is ellátogattak az elmúlt napokban Főcze Imre Bonaventura atya, dévai plébános vezetésével. Kedden a Kájoni János Megyei Könyvtárban várták őket és a Csíki Székely Múzeumba is ellátogattak, szerdán délután pedig megnézték a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes műsorát, a János Vitézt.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Csíksomlyón találkozott a gyerekekkel, akiket arra bíztatott, jöjjenek minél többször Hargita megyébe, építsék baráti kapcsolataikat. „Kapcsolatokat létrehozni és ápolni, minden korosztálynak értéket jelent. Hargita Megye Tanácsa részéről mindig fontosnak tartottuk a szórvánnyal való kapcsolattartást, az együttműködések körének bővítését, és hogy ezeket a kapcsolatokat úgymond élővé tegyük. Civil szervezetek számára kiírt pályázataink a szórvány magyarság civil szervezetei számára is nyitottak, ily módon is támogatjuk a szórvány közösségeket” – nyilatkozta Borboly Csaba.

Hargita Megye Tanácsa Összetartozunk címmel indította útjára 2009-ben közösségfejlesztési programját, amely a szórványban élő magyarság identitástudatának erősítése érdekében kínál együttműködést a székelyföldi tömbmagyarsággal. A program keretében alakítottak ki sokoldalú együttműködési kapcsolatokat Temes és Beszterce-Naszód megyékkel, később pedig Aranyosszékkel, majd Krassó-Szörény megye szórványmagyarságával. A kapcsolatok skálája igen sokrétű: kulturális együttműködések, szakmai konferenciák, tanulmányi kirándulások, továbbképzések, gyerektáborok, együttműködések a vidékfejlesztés terén, ezekben az együttműködésekben részt vesz Hargita Megye Tanácsa és alintézményei. 2009 óta számtalanszor látogattak el a szórványból Székelyföldre, és vitték el előadásaikat, szakmai tapasztalatukat a székelyföldiek a szórványba, vagy ünnepeltek közösen egymás rendezvényein. De időközben megalakult az Összetartozunk munkacsoport is.

Hargita Megye Tanácsa civil pályázataira idén is pályázhatnak más megyékből is, ezzel is teret adva és lehetőséget teremtve a szórvány és a székelyföldi közösségek együttműködésének fenntartására és kiszélesítésére. A kitét csupán annyi minden pályázat esetében, hogy a megpályázott program kapcsolódjon Hargita megyéhez. “Nyitottak vagyunk minden olyan együttműködésre, amely által segíthetünk az identitás megőrzésében, a számbeli kisebbségben élők számára erős támasz lehetünk. Számos olyan kulturális programunk van, amely még színesebbé válhat egy másik térség, egy másik vidék részvételével” – mondta a pályázati kiírás kapcsán Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Sajtóközlemény