728 x 90

Állampolgári tájékoztató karavánt indítanak

Állampolgári tájékoztató karavánt indítanak

„A te választásod, a te jövőd” jelmondattal állampolgári tájékoztató karavánt szervez a MIÉRT és a MAKOSZ a magyar középiskoláknak.

Tizenöt megye középiskolásait célozza meg az az állampolgári neveléssel foglalkozó karaván, amelyet a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) kezdeményezett. A diákok betekintést nyernek a választások folyamatába, megismerkednek állampolgári jogaikkal, kötelezettségeikkel és információt kapnak a különböző döntéshozó és végrehajtó intézmények hatásköreiről.

Az interaktív állampolgári nevelés a 11. és 12. osztályos magyar tagozatos évfolyamok diákjainak nyújt informatív segítséget különböző közéleti kérdésekben, ugyanis a helyi, megyei, országos és EU-s közintézmények felépítéséről, hatásköreiről és azok működéséről kapnak ízelítőt. Ugyanakkor pár alapfogalmat is tisztáznak, mint például, hogy mi a különbség a parlament és a kormány között, de arról is információkat kapnak, hogy a 18-ik életévük betöltésével milyen állampolgári jogaik és kötelezettségeik vannak. Emellett felhívják a figyelmet arra is, hogy éljenek szavazati jogukkal, hiszen a saját jövőjükről döntenek minden egyes választás során.

Szilágyi Dóra, a MIÉRT elnöke és a karaván egyik kezdeményezője elmondta: ,,A karaván egy hiánypótló eseményt igyekszik beépíteni a diákok életébe, hiszen jelenleg nincs olyan tanóra a középiskolai oktatásban, ahol a diákok tájékozódhatnak reális közéleti kérdések vagy az állampolgári jogaikat illetően.

A felnőtté válás küszöbén álló diákok idén négy választással találkoznak, amely 30 év alatt először fordul elő Romániában. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a fiatalok úgy vegyenek részt ezeken a választásokon, hogy tisztában legyenek azzal, hogy miről és miért szavaznak.” Szilágyi Dóra azt is kiemelte: “Nem ideológiai kérdésekről akarunk velük beszélni, csupán szeretnénk, ha megértenék milyen hatáskörökkel bízzák meg szavazatukkal a településük polgármesterét vagy milyen feladatokat fognak ellátani az európai parlamenti képviselők, akik Romániát képviselik az európai döntéshozatalban.

”A MIÉRT és MAKOSZ összesen 15 megyébe (Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hunyad, Hargita, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szilágy, Temes megyék és Bukarest) személyesen viszi el a foglalkozást a magyar középiskolások számára ebben a periódusban.